Alarmsysteem met Meldkamer

Als er door de verzekeraar een Borg eis is gesteld dan bent u verplicht uw alarmsysteem te laten doormelden naar een bemande meldkamer. Ook hierin zijn verschillende classificaties. Risicoklasse 2 heeft vaak voldoende aan een doormelding via een telefoonlijn of internet met een UPS als back-up voor het geval uw router uitvalt door een stroomstoring. In de hogere risicoklasse ’s wordt een dubbele doormelding gevraagd. Dit betekent dat er een doormelding is via bijvoorbeeld internet met als back up een doormelding via GPRS. Hierdoor is er een dubbele veiligheid en is er een grotere kans dat er na een sabotage toch contact blijft met de meldkamer. Als laatste worden er … Vervolgd

Alarmsysteem overzicht

geplaatst in: Alarmsysteem | 0

Alarmsystemen zijn belangrijk om de goederen die u belangrijk vind te beschermen, maar het is natuurlijk ook voor de veiligheid van uw werknemers door o.a. een overvalknop te installeren of door het gebruik van brandmelders. Als ondernemer wilt u de financiële schade van een overval of een inbreker natuurlijk voorkomen, want het is niet alleen de diefstal zelf die u omzet kost de schade aan uw pand kost vaak nog veel meer! Met een alarminstallatie aangesloten op de meldkamer komen de politie e.d. snel in actie om te voorkomen dat u voor langere tijd niet uw werk kunt doen. De preventieve werking van een alarmsysteem moet ook niet onderschat worden, … Vervolgd